Şcoala Gimnazială Nr.1 Vlădeşti

Str. Principală, nr. 671

Telefon/Fax: 0248/547813

E-mail: [email protected]

web: http://scoalavladesti.webs.com/

VIZIUNE

Viziunea Școlii Gimnaziale nr 1din Vlădești

Școala trebuie să creeze comportamente, atitudini și personalități cu orientare clară către valori democratice, umaniste, europene, care să asigure succesul elevilor la școală și în viață.”


MISIUNE

”Misiunea Școlii Gimnaziale nr 1 din Vlădești este aceea de a crea în școală un mediu educațional profesionist, la standarde instrucționale și morale înalte, focalizând eforturile cadrelor didactice astfel încât elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, dar și deschizând școala spre comunicare cu comunitatea locală.”


TINTE STRATEGICE

Ținta 1: Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar

Ținta 2: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educativ

Ținta 3: Asigurarea finalitaţilor educaţionale

Ținta 4: Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice

Ținta 5: Păstrarea şi modernizarea infrastructurii şi generalizarea accesului la informatia electronică

Ținta 6: Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a activității în școală

Ținta 7: Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţiile nonguvernamentale, cu asociaţiile culturale şi sportive şi agenţii economici, prin desfășurarea de activități și proiecte în parteneriatElevii Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti

An scolar 2022-2023

Învățământ preșcolar = 77 preșcolari

Învățământ Primar = 152 elevi

Învățământ Gimnazial = 135 elevi

Total =364 elevi


Cadre didactice (29), 23 titulare şi 6 cu contract pe perioadă determinată, dintre care:

- 18 cu grad didactic I

- 3 cu grad didactic II

- 6 cu grad definitive

-2 debutanti

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic :

· Secretar

· Contabil 

- Laborant informatică Admin I.T.&C.

· Bibliotecar CDI

· 4 persoane îngrijire

· 1 fochist

În cadrul şcolii doua laboratoare : Informatică si Digitaliada.

Şcoala are sistem de supraveghere video propriu.

1. Circumscripţia şcolară

2,  ORDIN nr. 3.445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar si Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023

3. Ordinul de ministru nr. 4.224/12.05.2020 pentru modificarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin ordinul nr. 3.277/17.02.2020

4. Informaţii utile pentru părinţi

- avizierul scolii;

- informaţii oferite de către site-ul ISJ Argeș: www.isjarges.ro; 

- informaţii de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale: www.edu.ro; www.cjrae-arges.ro/clasa-pregatitoare/

5. Telverde Judeţul Argeş 0 800 816 248


                                                                                     Copyright © 2013-2022 by lucasoctave
                                                                                                   All Rights reserved